Maatwerkadvies

Maatwerkadvies

(Voorbeeld) Kantoren

Vanaf 1 januari 2023 dienen alle kantoren over Energielabel C te beschikken. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen, waaronder:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

In vier stappen naar energielabel C (of beter)

Stap 1: Check uw energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Met een maatwerkadvies wordt vervolgens duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en is tien jaar geldig. Check of uw pand over een energielabel beschikt op www.ep-online.nl.

Stap 2: Vraag een maatwerkadvies aan bij ons

Wij controleren uw gebouw op meer dan 100 kenmerken, signaleren verbetermogelijkheden en maakt een kosten-baten berekening. Tevens houden wij in ons advies rekening met de Erkende Maatregellijsten; dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer).

Stap 3: Verken financiële regelingen

RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen, waaronder de volgende subsidies:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Wij zijn op de hoogte van algemene financiering/subsidieregelingen. Heeft u niet de liquide middelen om de verbetering door te voeren? Geen probleem wij werken samen met partijen die de volledige investering voor u uit handen kunnen nemen.

Stap 4: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Kies hierbij voor ‘no regret’-maatregelen. Dergelijke maatregelen houden rekening met verdergaande aanpassingen in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld genoeg ruimte om een installatie later aan te passen naar de stand van de techniek.

Stap 5: Laat een nieuw energielabel opstellen

Indien wij voor u een maatwerkadvies hebben gemaakt, kunnen wij tegen lage kosten uw ”nieuwe” energielabel afmelden. Wij hebben alle gegevens van uw pand immers in onze software staan.

Maatwerkadvies huurwoningen

Indien u woningen onder de liberalisatiegrens verhuurt is de Energie-Index (EI) van belang. De Energie-Index bepaalt namelijk mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Daarnaast heeft u de Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor subsidies en een gunstige financiering.

Middels maatwerkadvies bepalen wij voorafgaand een (her)ontwikkeling welke maatregelen benodigd- en slim zijn om mee te nemen in het ontwerp. Zo bent u zeker van het gewenste resultaat en rendement!

Wilt u maatwerkadvies voor uw object?

Neem contact met ons op!