Project Description

Transformatie biedt mooie kansen om een gebouw te verduurzamen. Vooral bij leegstand kan dit een mooi alternatief zijn op slopen. Om die reden worden wij vaak vooraf gevraagd om advies te geven hoe een verouderd gebouw nieuw leven in te blazen. In onze adviezen houden wij rekening met rendement op de investering, het energielabel/energie-index, veiligheid en een gezond woon of werkklimaat.

Project Details