Instrumenten

Indien u op punt staat een investering te doen in een vastgoedobject, laat u dan door ons adviseren welke certificering u hier aan kunt koppelen. Uw doelstelling bepaald welke methode wij voor u inzetten.

Duurzaamheidscertificering:

Wij werken met verschillende beoordelingsmethodes om de duurzaamheidsprestaties van installaties en gebouwen te bepalen. Afhankelijk van uw duurzaamheidsdoelstellingen, kunt u kiezen voor:

  • BREEAM-certificaat;
  • GPR-gebouw;
  • Energielabel EPA-U/EPA-W;
  • Maatwerkadvies.

Welke duurzaamheidscertificering voor uw situatie?

Welke certificering het beste aansluit op uw behoeftes is van vele factoren afhankelijk. Een BREEAM-certificaat is bijvoorbeeld nodig indien een gebouw groter is dan 5000 m2. Indien een gebouw kleiner is dan 5000 m2, dan is een GPR-certificaat voldoende. Indien u met uw kantoor als doelstelling energielabel C of energielabel A heeft, dan is een maatwerkadvies een goede oplossing.

GPR-gebouw

GPR Gebouw is een instrument en methodiek om het niveau van duurzaamheid van gebouwen op een heldere wijze inzichtelijk te maken voor u. Het ontwerp wordt getoetst op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Middels dit instrument wordt de huidige duurzaamheidsstatus van uw ontwerp of gebouw bepaald. Daarnaast wordt bij bestaande bouw de duurzaamheidstatus bepaald ná toepassing van geplande ingrepen zoals duurzame materialen en installaties. Op deze wijze kunt u vóór een nieuwbouw- of renovatietraject bepalen welke duurzame maatregelen toegepast moeten worden om aan het gewenste duurzaamheidsniveau te voldoen.

GPR Gebouw passen wij het meest toe in woningbouwprojecten. Na oplevering verzorgen wij tevens het energielabel. Zo heeft u één aanspreekpunt.

De BREEAM methode

BREEAM (Breeam-NL) is net als GPR Gebouw een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van uw ontwerp of gebouwen te bepalen. De BREEAM methodiek maakt gebruik van een kwalitatieve methode. Het gebouwontwerp of een bestaand gebouw krijgt een bepaalde score in 9 verschillende categorieën. De thema’s zijn Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Als totaalscore krijgt ehetgebouw 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Exellent of Outstanding).

Wij zijn BREEAM nieuwbouw Expert en gecertificeerd. Vanaf het ontwerp- tot en met de oplevering van uw gebouw zijn wij betrokken om zeker te zijn dat de gewenste BREEAM certificering zal worden behaald. Met het behalen van een BREEAM certificaat (Excellent of Outstanding) kunt u aanspraak maken op de MIA (Milieu-Investeringsaftrek).