Energielabel

Het energielabel komt voort uit de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Een energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • Woningen;
  • Kantoor;
  • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten;
  • Publieke  functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra;
  • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen;
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants;
  • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden;
  • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages.

Uitzonderingen hierop zijn o.a. monumentale panden, kerken of panden die op de planning staan om gesloopt te worden.

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Het energielabel en EPA

Een energielabel zegt iets over de energetische kwaliteit van het gebouw. Het is een vergelijkingscertificaat dat laat zien hoe energiezuinig uw gebouw is ten opzichte van andere gebouwen. Het energielabel is echter geen uitgebreid energiebesparingsadvies. Voor een volledig advies kan aanvullend op het energielabel een maatwerkadvies gemaakt worden.

Energielabels zoeken

Wilt u de geregistreerde energielabels en/of Energie-Index van gebouwen of woningen raadplegen? Maak dan gebruik van het www.ep-online.nl platform. Hier kunt u op adresniveau informatie ophalen over de registratiedatum, Energie-Index en labelklasse van een woning of gebouw.

Maximale boete en handhaving

In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen indien u niet voldoet aan de labelplicht. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft al diverse boetes opgelegd aan eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder energielabel.

Bron: www.rvo.nl

Heeft u een energielabel nodig voor woningen of utiliteit?

Neem contact met ons op!